En Styg Ulykke - Clipping Markus Fatal Accident 1914.10

Dublin Core

Title

En Styg Ulykke - Clipping Markus Fatal Accident 1914.10

Description

AVISUTKLIPP OM MARKUS’ ULYKKE I OKTOBER-1914

NEWSPAPER CLIPPING ABOUT MARKUS’ FATAL ACCIDENT IN OCTOBER-1914.

Creator

Siri Lawson, trans.

Date

1914.10

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

EN STYG ULYKKE

indtraf igaar eftermiddag ved 4-tiden ute ved Arildsløkken, idet sydgaaende godstog, som gik herfra byen kl. 4.10, overkjørte en ca. 40 aar gammel anlægsarbeider ved navn Magnus Holm.  Manden, som var beskjæftiget med gruskjøring da ulykken indtraf, kom ind under maskinen og blev meget stygt tilredt.  Toget kjørte tilbake til Skandsen station med mandens avsjælede legeme, senere bragtes det til sykehusets likstue.    Holm efterlater sig hustru og 7 barn, hvorav bare et er konfirmert.  De andre seks er i alderen 1-13 aar.  Familien, som bor i den gamle lasaretbygning i Ilen, er yderst fortvilet over saa pludselig og paa en saa skrækkelig maate at ha mistet sin sorsørger.  Dens økonomiske stilling er som man kan vente, mindre god. 


A BAD ACCIDENT

occurred yesterday afternoon around 4 o’clock out by Arildsløkken, when a southbound freight train, which left this town at 4.10, ran over an approx. 40 years old construction worker by the name of Markus Holm.  The man, who was working on transporting gravel when the accident occurred ended up underneath the machine and was very badly mutilated.  The train returned to Skandsen station with the man’s desouled body, later it was taken to the hospital mortuary.    Holm leaves behind a wife and 7 children, only one of whom is confirmed.  The other 6 are ages 1-13.  The family, who lives in the old lasareth building at Ilen are in deep despair at having lost its provider so suddenly and in such a horrible manner.  Its financial circumstances are, as one can expect not very good.


I think the reason for pointing out that only one of the 7 children is “confirmed” is the fact  that once children were confirmed they were considered adults and able

Files

Tags

Citation

  • Siri Lawson, trans., "En Styg Ulykke - Clipping Markus Fatal Accident 1914.10," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #24, http://huginn.net/shoebox/letters/items/show/24 (accessed November 30, 2023).

Item Type