Ågoth Søberg to Alma C. Wilson 1947.5.17

Dublin Core

Title

Ågoth Søberg to Alma C. Wilson 1947.5.17

Description

BREV FRA ÅGOTH SØBERG (EDVARD EIDUMS DATTER), VEGGEMO, EIDET, VESTERÅLEN, DATERT 17. MAI – 1947, TIL ALMA WILSON, BOX 166. 102 WEST 5. ST., DELL RAPIDS, SOUTH DAKOTA, U.S.A. FRIMERKENE ER KLIPPET UT.

LETTER FROM ÅGOTH SØBERG (EDVARD EIDUM’S DAUGHTER) DATED MAY 17 – 1947, TO ALMA WILSON, BOX 166, 102 WEST 5. ST., DELL RAPIDS, SOUTH DAKOTA, U.S.A. THE STAMPS HAVE BEEN REMOVED.

Creator

Ågoth Søberg
Siri Lawson, trans.

Date

1947.05.17

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Kjære Alma og dere alle!

Skal i all hast skrive noen ord, da jeg snart skal ut å se på 17 mai festlighetene.  Tenkte jeg skulle postlegge brevet med det samme.  Du har vel fått brevet som jeg sente deg i april.  Ja, nu er det helt fritt for sne så nu blir det vel sol og sommer igjen.  Det er ordentlig som vi blir som andre mennesker etter denne lange og mørke vinter.  I efter middag skal barna ut å gå i tog.  Du kan tru det er festlig å se alle disse vakre Norske flagg vaie fritt igjen likeså og høre vore fedrelandssanger bli sunget, ja, det er virkelig en høitidsstemning.  Vill inderlig håbe at det må bli fred i hele verden enskjønt det ser litt forsjellig ut.  Som du ser, så har vi nu fotografert oss, men bildene er litt uklare.  Greta skal skrive siden.  Johan ber meg hilse så mange takk for pakkene som vi fikk.  Den sorte trøia passet både til Edvart og Johan.  Har ikke mere tid nu, skal ut å gå i 17de mai tog.  Ja, nu må dere alle ha det så bra alle sammen.  Hils onkel John og din mor.

Beste hilsen Ågoth, Johan og barna.

Ja, nu mens jeg sitter å skriver fikk jeg posten, ser at det er et følgebrev til Greta fra Narvik  jeg antar at det er det som onkel Johan har sent oss som kommer nu.  Vi får ikke pakken utlevert før mandag 19 mai da postkontoret er stenkt til da.  Så snart vi har henta den og vist det er det som onkel har sent til Narvik, så skal vi skrive til ham.  Dette må du fortelle ham.  Jeg tror det er den pakken som kommer nu.

Ja, nu må du skrive til oss igjen.  Det er morsomt å få Amerika-brev.  Hils dine barn også fra oss.

Hilsen Ågoth


Dear Alma and all of you!

Will quickly write a few words, as Im going out to watch the 17th of May celebrations soon (Norway’s Constitution Day).  Thought I’d mail the letter at the same time.  I assume you’ve received the letter I sent you in April.  Well, now all the snow has gone so now summer will soon be here again.  It’s as if we become different people after the long and dark winter.  This afternoon the children are going to be in the parade.  Imagine how great it is to see all these beautiful Norwegian flags waving freely again and to hear our national songs being sung, yes, it’s really a special atmosphere.  I really hope there will be peace in the whole world though it doesn’t look like it.  As you can see, we’ve had ourselves photographed, but the pictures are a little unclear.  Greta is going to write later.  Johan asks me to tell you many thanks for the packages we received.  The black shirt fit both Edvart and Johan.  I’m out of time now, I’m going to walk in the 17th of May parade.  Keep well all of you.  Say hello to uncle John and your mother.

Best wishes Ågoth, Johan and the children.

Just as I’m writing this I got the mail, I see there’s a package slip for Greta from Narvik  I assume it’s what uncle Johan has sent us that’s arriving now. We wont be able to get the package out until Monday the 19th of May as the post office is closed till then.  As soon as we’ve picked it up and if it is what uncle has sent to Narvik, we’ll write to him.  You must tell him this.  I think it is that package arriving now.

Write to us again.  It’s fun to get Amerika-letters.  Also say hello to your children from us.

Regards Ågoth

 

Files

Tags

Citation

  • Ã…goth Søberg, "Ã…goth Søberg to Alma C. Wilson 1947.5.17," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #7, http://huginn.net/shoebox/letters/items/show/7 (accessed February 28, 2024).

Item Type