Evelyn Holm to Alma C. Wilson 1947.11.20

Dublin Core

Title

Evelyn Holm to Alma C. Wilson 1947.11.20

Description

BREV FRA EVELYN HOLM DATERT 20. NOVEMBER – 1947, TIL FRU ALMA WILSON, BOX 166. DELL RAPIDS, SOUTH DAKOTA, U.S.A. TO 60-ØRES FRIMERKER MED KONGEPARET, OG TEKSTEN “HAAKON VII, MAUD KRONET 1906”. FRIMERKET ER ETT AV 11 FRIMERKER SOM KOM UT 15. APRIL -1947 I FORBINDELSE MED POSTVERKETS 300-ÅRSJUBILEUM (1647-1947). BLANDT DISSE BREVENE FRA JOHAN HOLM’S FAMILIE I NORGE ER TILSAMMEN 10 AV JUBILEUMS-FRIMERKENE REPRESENTERT, MENS ETT (55 ØRE) MANGLER.

LETTER FROM EVELYN HOLM DATED NOVEMBER 20 – 1947, TO FRU (MRS.) ALMA WILSON, BOX 166. DEL RAPIDS, SOUTH DAKOTA, U.S.A. TWO 60 ØRE STAMPS WITH THE KING AND QUEEN, AND THE TEXT “HAAKON VII, MAUD CROWNED 1906”. THIS STAMP IS ONE OF 11 STAMPS THAT CAME OUT APRIL 15-1947 TO COMMEMORATE 300 YEARS OF POSTAL SERVICES (1647-1947). ALL OF THEM EXCEPT ONE ARE REPRESENTED AMONG THE LETTERS FROM JOHN’S FAMILY IN NORWAY. (THE 55 ØRE ONE IS MISSING).

Creator

Evelyn Holm
Siri Lawson, trans.

Date

1947.11.20

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Trondheim 20-11-47

Kjære Alma!

Håber du har fått den løper vi sendte dig.  Det var nu så lite, men en lite (mangler en n) opmerksomhet.

Nu har vinteren satt inn for alvor har (stavefeil), det er koldt og hustri.  Snart har vi julen, og da skal jeg endelig gifte mig.  Vi har fått leiet oss et stort værelse i gården ved siden av oss.  Det blir jo ikke som vi har tenkt det, men en får nu være fornøiet allikevel.  Vi får iallfall vårt eget soveværelse.  Det er bare så uheldig at akkurat nu står fabrikkene sørpå stille, fordi det ikke finns kraft.  Utenlandske varer finns ikke  vi har sluppet opp for valuta.  Når jeg skal ha bare et værelse har jeg så gjerne villet hatt noget pent over sengene  en sengespreder.  Håber du nu ikke blir fornærmet, men hvis du har lyst på noget, her som du tror jeg kunde skaffe dig i stedet, hvis du fikk tak i en sengespreder til mig.  Har gjerne villet hatt noget i rosa.  Det er vel stygt av mig og mase om slikt, men når man er oprådd finner man på alt mulig.  Jeg håber at jeg kan gjøre noget i stedet for dig.  Dere har vel nok og bruke pengene til skjønner jeg  efter avisene her, er det ikke så lysende tider der over heller.  Om du kunde svare mig snares mulig var det fint.

Ser at du har din sønn på besøk med et lite, så du har vel noget og holde på med.

Hvordan er det med Grace.  Hun har det vel fint og trives godt med sitt arbeide.  Onkel og tante har vel det likedan.  Fikk brev fra onkel for en stund siden  Han skriver jeg får en forundringspakke.  Den er ikke kommet ennu, men det blir vel snart.  Du må hilse han og tante og takker på forhånd.

Håber du ikke synes det var frekk av mig og be om det den beddspredd som far sier det heter på amerikansk.

Skal hilse fra alle her hjemme.  Ha det bra.

Vennlig hilsen

Evelyn

 

Trondheim 20-11-47

Dear Alma!

Hope you’ve received the table runner we sent you.  It wasn’t much, just a little token.

Winter has really arrived now, it’s cold and miserable.  Soon Christmas will be here, and then I’ll finally get married.  We’ve rented a large room in the building next to us.  It’s not what we had planned, but we’ll have to be content anyway.  At least we’ll have or own bedroom.  It’s just so unlucky that just now the factories down south are down, because there’s no power.  Foreign goods are not be found  we’ve run out of currency.  If I’m going to have just one room I would so much like to have something nice over the beds  a bedspread.  Hope you wont get offended, but if you would like something, here that you think I might be able to get for you instead, if you could get me a bedspread (translated just as she says it).  Would very much like something in pink.  It’s probably not nice of me to ask something like this, but when you’re desperate you’ll do all kinds of things.  I hope I can do something for you in return.  I undersand you have enough to spend your money on  according to the newspapers here times aren’t so bright over there either.  If you could reply as soon as possible it would be nice.

I see that you have your son visiting with a little one, so I guess you have plenty to do.

How’s Grace.  I expect she’s fine and enjoying her work.  I suppose uncle and auntie are the same.  Had a letter from uncle a while back  He writes that I’ll get a mystery package.  It hasn’t arrived yet, but probably will soon.  You must greet him and auntie and thank them in advance.

Hope you don’t think it was impudent of me to ask for that beddspredd as father says it’s called in American.

Everyone here says hello.  Keep well.

Friendly greeting

Evelyn

Files

Tags

Citation

  • Evelyn Holm, "Evelyn Holm to Alma C. Wilson 1947.11.20," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #183, https://huginn.net/shoebox/letters/items/show/183 (accessed July 17, 2024).

Item Type