Gretha Søberg to Alma C. Wilson 1948.9.6

Dublin Core

Title

Gretha Søberg to Alma C. Wilson 1948.9.6

Description

BREV FRA GRETHA SØBERG (EDVARD EIDUMS BARNEBARN, DATTER TIL ÅGODT) DATERT 6. SEPTEMBER – 1948, TIL MRS. ALMA C. WILSON, 102 WEST FIFTH STREET, DELL RAPIDS, SOUTH DAKOTA, U.S.A. KONVOLUTTEN HAR ET BLÅTT 40-ØRES FRIMERKE MED TEKSTEN “D/S CONSTITUTIONEN CHR.ANIA 1827” (NORGES FØRSTE DAMPSKIP). DETTE FRIMERKET ER ETT AV 11 FRIMERKER SOM KOM UT 15. APRIL -1947 I FORBINDELSE MED POSTVERKETS 300-ÅRSJUBILEUM (1647-1947). BLANDT BREVENE FRA JOHAN HOLM’S FAMILIE I NORGE ER TILSAMMEN 10 AV JUBILEUMS-FRIMERKENE REPRESENTERT, MENS ETT (55 ØRE) MANGLER.

LETTER FROM GRETHA SØBERG (EDVARD EIDUM’S GRANDDAUGHTER, ÅGOTHS DAUGHTER) DATED SEPT. 6 – 1948, TO MRS. ALMA C. WILSON, 102 WEST FIFTH STREET, DELL RAPIDS, SOUTH DAKOTA, U.S.A. THE ENVELOPE HAS A 40 ØRE STAMP WITH THE TEXT “D/S CONSTITUTION CHR.ANIA 1827” (NORWAY’S FIRST STEAM SHIP). THIS IS ONE OF 11 STAMPS THAT CAME OUT APRIL 15-1947 TO COMMEMORATE 300 YEARS OF POSTAL SERVICES. ALL OF THEM EXCEPT ONE ARE REPRESENTED AMONG THE LETTERS FROM JOHN’S FAMILY IN NORWAY. (THE 55 ØRE ONE IS MISSING).

Creator

Gretha Søberg
Siri Lawson, trans.

Date

1948.09.06

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Veggemo den 6/9-48

Kjære Alma!

Takk for strømpene som jeg mottok for lenge siden.  Du kan tru at de passet fint til kjolen.  Ja, nu er jeg konfirmert, og ferdig med skolen.  Den 4/7 blei jeg konfirmert.  Edvart er ferdig med realskolen, og fikk en fin eksamen.  Jan er begynt i 3. klasse.  Pappa er ute og kjører.  Mamma er og plukker bær.  Nu har vi fott høyet i hus for lenge siden, men fikk mye mindre i år enn i fjor.  I høst får vi elektrisk lys.  Vi har brukt små lamper som har brent med petroleum.  Vi har hatt besøk av en norsk-amerikaner i sommer.  Det er en god kammerat av pappa.  Han reiste til Amerika før mamma og pappa giftet seg.  Han heiter Martin Bjørgan, og har vært i Amerika i 18 år.  Han har vært heime i 3 mnd, og skal reise tilbake i oktober.  Pappa og Martin er oppvokst på Søberg.  Hils din mor fra oss.

Ha det bra, og lev vell.

Skriv snart til meg.

Hilsen Greta Søberg

Veggemo

Eidet i Vesterålen

Norge

 

Veggemo the 6/9-48 (Sept. 6)

Dear Alma!

Thank you for the stockings that I received a long time ago.  They went really nicely with the dress.  Well, now I’m confirmed, and finished with school.  On the 4th of July I was confirmed.  Edvart is finished with Junior High School, and got a good exam (meaning good results).  Jan has started in 3rd grade.  Dad is out driving.  Mom is out picking berries.  We’ve now gotten the hay indoors a long time ago, but got a lot less this year than last year.  This fall we’ll get electric light.  We’ve been using small lamps that have burned petroleum.  We’ve had a Norwegian-American visiting this summer.  He’s a good friend of dad’s.  He went to America before mom and dad got married.  His name is Martin Bjørgan, and he’s been in America for 18 years.  He’s been home for 3 months, and is going back in October.  Dad and Martin grew up at Søberg.  Say hello to your mother from us.

Goodbye and keep well.

Write soon to me.

Regards Greta Søberg

Veggemo

Eidet in Vesterålen

Norway

(For some reason she writes her name without an h here, on the back of the envelope she has written Gretha).

 

Files

Tags

Citation

  • Gretha Søberg, "Gretha Søberg to Alma C. Wilson 1948.9.6," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #234, https://huginn.net/shoebox/letters/items/show/234 (accessed May 30, 2024).

Item Type