Axel Holm to Alma C. Wilson 1949.11.27

Dublin Core

Title

Axel Holm to Alma C. Wilson 1949.11.27

Description

REV FRA AXEL HOLM DATERT 27. NOVEMBER – 1949, TIL ALMA C WILSON, 102 WEST 5TE STREET, DELL RAPIDS, S.D., U.S.A. KONVOLUTTEN HAR TO LILLA 45-ØRES FRIMERKER MED TEKSTEN “HOVEDBANEN 1STE SEPTEMBER 1854” (ÅPNINGEN AV HOVEDBANEN), MED ET LOKOMOTIV I BAKGRUNNEN. DETTE FRIMERKET ER ETT AV 11 FRIMERKER SOM KOM UT 15. APRIL -1947 I FORBINDELSE MED POSTVERKETS 300-ÅRSJUBILEUM (1647-1947). BLANDT BREVENE FRA JOHAN HOLM’S FAMILIE I NORGE ER TILSAMMEN 10 AV JUBILEUMS-FRIMERKENE REPRESENTERT, MENS ETT (55 ØRE) MANGLER.

LETTER FROM AXEL HOLM DATED NOVEMBER 27 – 1949, TO ALMA C. WILSON, 102 WEST 5TE STREET, DELL RAPIDS, S.D., U.S.A. THE ENVELOPE HAS TWO PURPLE 45 ØRE STAMPS WITH THE TEXT “MAIN RAILROAD SEPTEMBER 1 1854” (THE DATE OF ITS OPENING), WITH A LOCOMOTIVE IN THE BACKGROUND. THIS STAMP IS ONE OF 11 STAMPS THAT CAME OUT APRIL 15-1947 TO COMMEMORATE 300 YEARS OF POSTAL SERVICES. ALL OF THEM EXCEPT ONE ARE REPRESENTED AMONG THE LETTERS FROM JOHN’S FAMILY IN NORWAY. (THE 55 ØRE ONE IS MISSING).

Creator

Axel Holm
Siri Lawson, trans.

Date

1949.11.27

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Stjørdal 27-11-1949

Kjære dere alle vores derover.

Jeg hadde min 64 årsdag den 14. dens. o nei o nei vor tiden har godt.  Jeg synes det ikke er lenge siden far rodde mei over elva ved Tomas Trøan for jeg skulle til Klokar Bjørgum å gjæte var da 9 år.  Siden har jeg veret borte nesten bestandig.  Nu lakker det fort til kvelds for mei.  Det gikk meget fort med Olaf Vold mannen til Julie Vold som du kjenner.  Hun er død for lenge siden  han gift på nytt som du muligens ved.  Han døde så fort.  Han stod i sitt arbeide hos bakar Nilsen.  Skulle bære utt et brett brød  ramlet om med brettet å var død, han fik ikke sukk for sig. men er nu hjemme hos Herren  har sikkert treft broder Johan.  En fin å stor begravelse i bedehuset.

Med oss er det bra.  Laura har det meget travelt, og noe hodepine så hun plages litt.  Med Eidums i Narvik er det ikke verst.  Han har sluttet på arbeide, er litt dårlig hjerte  Hanna er blind og ont i foten, så det er noe dær å.  Olav har ont i det ene øie  han ser ikke nåe på det.  Han blir vist nødd til å slutte arbeide.  Hos Gjertine er det nu bra.  Olava er vist for det meste i byen hos sine barn.  Jeg har det best av alle  driver i bakeriet og med blomster, du må prøve å sende mei fine roser til våren  Er ikke gift enda.  Herborg er hjemme hos mei, men reiser hun bort så må jeg se mei om efter en kvinne til hjelp.  Vi kan si at her er alt bare bra med oss.

Så for di ha en velsignet Julefest  Måtte Herren få låv å velsigne oss alle for Jesu skyld, det er det han vil.  Her har vi et underligt fint veir, fikk nogle små snefnugg igår  Jeg har arbeidet i haven til igår.  nu er det litt for spekt.  Herborg har veret borte i 14 dage på Levanger

Så lev alle godt og ver hilset fra oss alle.

Beste hilsen Axel


Stjørdal 27-11-1949

Dear all of you of ours over there.

I had my 64th birthday on the 14th of this month  oh dear oh dear how time has flown.  I feel as if it’s not long ago that father rowed me across the river by Tomas Trøan’s because I was going to Bell ringer Bjørgum’s to herd  I was 9 years old then (he was probably a shepherd’s boy like the rest of them, including John).  Since then I’ve been gone almost all the time.  The evening is quickly approaching on me.  It went really fast for Olaf Vold the husband of Julie whom you know.  She died a long time ago  he remarried as you possibly know.  He died so quickly.  He was doing his work at baker Nilsen’s.  Was going to carry a tray of bread out  collapsed with the tray and was dead, no time to even sigh.  but is now  at home with the Lord  has probably met brother John.  A nice and big funeral at the chapel.

We’re all doing fine.  Laura is very busy, and has some headaches so she has her problems.  The Eidums in Narvik are not too bad.  He has stopped working, a little trouble with his heart  Hanna is blind and her leg hurts, so there’s something there too.  Olav has pain in one of his eyes  he can’t see anything out of it.  Looks like he’ll have to quit working.  At Gjertine’s things are fine now.  Olava is apparently in town with her children most of the time.  I’m doing the best of all  carrying on in the bakery and with flowers, you must try to send me some nice roses this spring  Am not married yet.  Herborg is at home with me, but if she goes away I’ll have to look around for a woman to help out.  We can say that we’re all doing fine here.

Have a blessed Christmas  May the Lord be allowed to bless us all for Jesus’ sake, that’s what he wants.  We’re having unusually nice weather here, had a few snowflakes yesterday  I’ve been working in the garden up until yesterday.  it’s too frozen now.  Herborg has been in Levanger for 14 days

Keep well all of you and regards from us all.

Best wishes Axel

Files

Tags

Citation

  • Axel Holm, "Axel Holm to Alma C. Wilson 1949.11.27," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #241, https://huginn.net/shoebox/letters/items/show/241 (accessed July 22, 2024).

Item Type