Ågoth Søberg to Alma C. Wilson 1956.12.2

Dublin Core

Title

Ågoth Søberg to Alma C. Wilson 1956.12.2

Description

BREV FRA ÅGOTH SØBERG DATERT 2-12-56, TIL FRU ALMA C. WILSON, 5 SREET 108 DELL-RAPIDS, SYD DAKOTA, U.S.A. FRIMERKET ER FJERNET.

LETTER FROM ÅGOTH SØBERG DATED DECEMBER 2 – 1956, TO FRU (MRS.) ALMA C. WILSON, 5 STREET 108 DELL RAPIDS, SYD-DAKOTA, U.S.A. THE STAMP HAS BEEN REMOVED.

Creator

Ågoth Søberg
Siri Lawson, trans.

Date

1956.12.02

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Søndag 2-12-56

Kjære Alma!

Har skrevet to brever før, men vet ikke om du har fått dem.  Er ikke sikker om jeg bruker rett adr.  Hvordan står det til  er dere friske og i live alle.  Har du noen av barna (sønner) dine i krig.  Vår yngste sønn Jan har godt til sjøss nu i 8 mnd  gikk på en tankbåt mellem Irdland og Syd-Amerika  han mønstra av nu først i oktober så nu er han hjemme og glad er jeg men herligheta varer ikke så lenge  han har nu fått inkaldelse til militære nu til sommeren.  Du vet vel at Edvart er gift nu og fått en sønn  han er nu 8mnd.  Ellers har vi det bare bra her, mor stakkars er på gamlehjemmet, men hun har det godt der.  hun har ofte besøk av barna.  Nu i julen får jeg besøk av bror min og kona, Lyder og Bergliot.  Tenk Alma om du har havt andledning å besøkt oss.  Men det er vel håbløst avstanden er for lang.  Nu skal du høre Alma,  Vil ikke du være så snild og la meg få adressen til tante Bergliot den yngste søster til far.  Du vet det var hun som var fadder på meg  hun bar meg til dåpen.  Jeg har havt god lyst å fått hørt fra henne.  Vil ikke du skrive til henne eller kanskje dere bor nært hverandre så du kan snakke til henne og si at hun må sende meg noen ord. gjærne ett bilde av seg eller noe jeg kan ha til minde om henne.  Vet ikke om du forstår hvad jeg mener.  Nu må dere alle ha det bra.  Lev vell, og beste hilsen oss alle.

Ågoth

Skriv snart er du snild

Utenpå konvolutten har noen skrevet “Laura Thompsen, Ortley SD”.  Det ser ut som Almas håndskrift.  Om denne Laura hadde noe med Bergljot å gjøre vet jeg ikke, men jeg tror Marie, en annen søster av Edvard bodde i Ortley, kanskje kan det være en datter av henne (Marie døde i 1949 og etterlot seg 9 barn).  Mulig Alma har tenkt å skrive for å få Bergljot’s adresse, for jeg tror hun bodde i California.


Sunday 2-12-56

Dear Alma!

Have written two letters before, but don’t know if you’ve gotten them.  Am not sure if I’m using the right addr.  How are you  are you all well and alive.  Do you have any of your children (sons) in war.  Our youngest son Jan has been at sea now for 8 months  was on a tanker going between Ireland and South America  he paid off now at the beginning of October so now he’s at home and I’m glad but it won’t last long  he’s been called up for military service this next summer.  You probably know that Edvard is married now and has a son  he’s 8 months old now.  Otherwise we’re doing just fine here, poor mother is at the old folks’ home, but she’s doing well there.  she often gets a visit from her children.  This Christmas I’m getting a visit from my brother and his wife, Lyder and Bergliot.  Just think Alma if you’d had the opportunity to come and visit us.  But I guess it’s hopeless  the distance is too great.  I have something to ask of you Alma, Would you be as kind as to let me have aunt Bergliot’s address father’s youngest sister.  You know she’s my Godmother  she carried me to the font for my Christening.  I’d very much like to hear from her.  Would you write to her or maybe you live close to each other so that you can talk to her and tell her to send me a few words.  with a picture of herself or something that I can have in memory of her.  Don’t know if you understand what I mean.  Goodbye to all of you for now.  Keep well, and best wishes from all of us.

Ågoth

Write soon please

Somebody has written on the envelope “Laura Thompsen, Ortley SD”.  It looks like Alma’s handwriting.  Edvard’s sister Marie lived in Ortley.  She died in 1949, had 9 children.  I’m wondering if the above Laura Thompsen might be one of Marie’s children.  Alma may be planning to write her to see if she has Bergliot’s address.  I think she lived in California.

Files

Tags

Citation

  • Ã…goth Søberg, "Ã…goth Søberg to Alma C. Wilson 1956.12.2," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #6, https://huginn.net/shoebox/letters/items/show/6 (accessed April 14, 2024).

Item Type