Ola Holm to John Holm 1947.7.30

Dublin Core

Title

Ola Holm to John Holm 1947.7.30

Description

BREV FRA OLA HOLM DATERT 30. JULI – 1947, TIL MR JOHN HOLM, 108 W 5TH STR, DELL RAPIDS, SO. DAK., U.S.A. FRIMERKENE ER KLIPPET VEKK.

LETTER FROM OLA HOLM DATED JULY 30 – 1947, TO MR. JOHN HOLM, 108 W 5TH STR, DELL RAPIDS, SO. DAK., U.S.A. THE RETURN ADDRESS ON THE BACK OF THE ENVELOPE IS O. HOLM, NONNEGT. 4, T.HEIM. THE STAMP HAS BEEN REMOVED.

Creator

Ola Holm
Siri Lawson, trans.

Date

1947.07.30

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Lakselvbukt July 30 – 47

Kjære broder.

Undskyld at jeg skriver med pensil, da jeg ikke har Blæk her.  Jeg er nu på reise langt i Nord, langt Nord for “Narvik”  skal besøke Sis. Hanna på tilbaketur.  Nu bor jeg oppe i en Trang mørk Dal med tindrende høi fjeld  ikke noget prærieland må du tro, og her bor noen enkelte mennesker hist og her, i ensomhet borte fra all verdens larm og støy, En del fast boende finner (Lapper) besøkte jeg igår  dem liker så gjerne og høre om hvordan, det er med mange ute i Verden  stakkers menneske, men dem er kanske bedre fornøid end Millionærerne i U.S.  Ja der hvor “?jeden” er fødd der trives den best. (skal det være gleden? Gjeden, altså gjeten? Muligens et ordtak jeg ikke har hørt) Her regner det ustandselig så her er trist.  Jeg tænker og besøke forskellige byer på tilbaketuren, da dette blir vel min siste lange reise, i dette livet.  Jeg håper det er bare bra med dig og dine.  Jeg er ikke helt bra selv, men vi må være fornøid, da vi er underkastet, både onde og gode da.  Her holder dem på me Håyånnen  samler græss til sine få Kuer, da vinteren er Mørk og lang, men sommeren er lys, her er enda næsten fullt dagslys.  Næste sommer, må du komme hit, så reiser vi en tur ifølge.

Jeg hører intet fra Halvor, og ikke fra Florens, alle er optat med hver sit.

Må slutte med dette lille, bare en liten hilsen fra dette øde sted, en av Verdens avkroker.

Hils alle fra mig.

Broder Olav


Lakselvbukt July 30 - 47.

Dear brother.

Excuse me for writing in pencil, as I have no Ink here (we have to remember, they didn’t have ball point pens yet in those days, they still used ink, if I remember correctly.  We still used ink wells when I started school in 1955).  I’m now on a trip way up North, far North of “Narvik”  will visit Sis. Hanna on the way back.  I’m now staying up in a Narrow dark Valley with sparkling high mountains  not exactly prairie land in other words, and here and there a few people are living, in solitude away from all the hustle and bustle of the world,  Yesterday I visited a few Lapplanders  they like to hear about how, others are doing out in the World  poor them, but perhaps they’re better satisfied than the Millionaires in the U.S.  Yes where the “Goat?” is born it thrives the best (can’t read the word that I think might be “goat”,  possibly an old saying).  It’s constantly raining here so it’s miserable.  I’m planning on visiting various towns on the way back, as this will probably be my last long trip, in this life.  I hope you and yours are doing well.  I’m not quite well myself, but we must be satisfied, as we’re subjected to, both good and evil then  They’re in the middle of Haymaking here  gathering grass for the few Cows they own, as the winter is Dark and long, but the summer is bright, it’s still almost full daylight here.  Next summer, you must come here, then we’ll take the trip together.

I hear nothing from Halvor, nor from Florens, everybody is busy with his own things.

I must quit this little note, just a little greeting from this desolate place, one of the World’s out-of-the-way places.

Say hello to everyone from me.

Brother Olav

Files

Tags

Citation

  • Ola Holm, "Ola Holm to John Holm 1947.7.30," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #167, http://huginn.net/shoebox/letters/items/show/167 (accessed May 30, 2024).

Item Type