Sonja Bakken to John Holm 1948.1.27

Dublin Core

Title

Sonja Bakken to John Holm 1948.1.27

Description

BREV FRA SONJA BAKKEN (OLA’S DATTER), KLOSTERGATEN 36 A, TRONDHJEM, DATERT 27. JANUAR – 1948, TIL MR. JOHN HOLM, 108 WEST 5TH. STREET, DELL RAPIDS, SOUTH DAKOTA, U.S.A. LUFTPOST-KONVOLUTTEN HAR ET BRUNAKTIG, 80-ØRES FRIMERKE MED KONG HAAKON VII OG OSLO RÅDHUS OG TEKSTEN “KONGENS HJEMKOMST 7. JUNI-1945”. DETTE FRIMERKET ER ETT AV 11 FRIMERKER SOM KOM UT 15. APRIL -1947 I FORBINDELSE MED POSTVERKETS 300-ÅRSJUBILEUM (1647-1947). BLANDT BREVENE FRA JOHAN HOLM’S FAMILIE I NORGE ER TILSAMMEN 10 AV JUBILEUMS-FRIMERKENE REPRESENTERT, MENS ETT (55 ØRE) MANGLER.

LETTER FROM SONJA BAKKEN (OLA’S DAUGHTER), KLOSTERGATEN 36 A, TRONDHJEM, DATED JANUARY 27 – 1948, TO MR. JOHN HOLM, 108 WEST 5TH. STREET, DELL RAPIDS, SOUTH DAKOTA, U.S.A. THE AIR MAIL ENVELOPE HAS A BROWNISH 80 ØRE STAMP PICTURING KING HAAKON VII AND THE OSLO CITY HALL WITH THE TEXT: “THE KING’S RETURN JUNE 7-1945” (THE KING AND THE GOVERNMENT WERE IN EXILE DURING THE WAR YEARS). THIS STAMP IS ONE OF 11 STAMPS THAT CAME OUT APRIL 15-1947 TO COMMEMORATE 300 YEARS OF POSTAL SERVICES. ALL OF THEM EXCEPT ONE ARE REPRESENTED AMONG THE LETTERS FROM JOHN’S FAMILY IN NORWAY. (THE 55 ØRE ONE IS MISSING).

Creator

Sonja Bakken
Siri Lawson, trans.

Date

1948.01.27

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Trondheim 27 jan.

Kjære onkel John!

Det var trist å høre at du var blitt dårlig å måtte til sykehus.  Håper inderlig at du ikke har store smerter.

Jeg skal hilse deg takk for julegaven fra Berit også  Har kastet mange små penger på banken allerede.  Her står alt godt til med oss alle.

Tilslutt vil jeg sitere et velsignet sangvers som vi synger her hjemme.

For Guds folk er hvilen tilbake

i himmelens salige hjem

Bak trengselens skyfulle dage

En hviledag venter på dem

Beste hilsener fra Sonja Bakken

På baksiden av samme ark har Sonja skrevet til Alma:

Kjære kusine Alma

Takk for hilsenen jeg fikk for noen dager siden.  Det var trist å høre om onkel, men når man er så gammel må en regne med at det snart kan være slutt her.  Det gode er at han er beredt til å flytte, og da skal vi ikke sørge, men leve i håpet at vi sees igjen. hos Jesus.  Midt i denne urolige tiden er det godt å kjenne Guds fred.  I verden finnes det nemlig ikke fred.

Så må du hilse din mor så meget fra meg og lev så vel

Hilsen Sonja

 

Trondheim 27 Jan.

Dear uncle John!

It was sad to hear that you have gotten sick and had to go to the hospital.  Really hope that you are not in a lot of pain.

Berit (her little girl) says thank you for the Christmas gift too  Has put a lot of change on the bank already.  All is well with everybody here.

Finally I want to quote a blessed song verse that we sing here in our home.

I’ll just translate the meaning of this verse:  For God’s people there will be rest from the cloudy days of trouble in the blessed home of heaven.

Best wishes from Sonja Bakken

On the back of the same paper Sonja has written to Alma:

Dear cousin Alma

Thank you for the greeting I got a few days ago.  It was sad to hear about uncle, but when you’re that old you can expect that the end will soon be here.  The good thing is that he’s ready to move, so we must not grieve, but live in the hope that we’ll meet again.  with Jesus.  In the midst of these uneasy times it’s good to feel God’s peace.  For in the world there is no peace.

Say hello to your mother from me and live well

Regards Sonja

 

 

Files

Tags

Citation

  • Sonja Bakken, "Sonja Bakken to John Holm 1948.1.27," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #208, http://huginn.net/shoebox/letters/items/show/208 (accessed July 12, 2024).

Item Type