Axel Holm to John Holm 1918.3.3

Dublin Core

Title

Axel Holm to John Holm 1918.3.3

Description

BREV FRA AXEL HOLM, DATERT STJØRDALEN 3. MARS-1918 TIL HR JOHN HOLM, DELL RAPIDS, SOD, U.S.A. BRUNAKTIG KONVOLUTT FRA BAKERIET, ØVERST STÅR DET AXEL HOLM, BAKERI & CONDITORI – STJØRDALEN – TO ROSA 10-ØRES FRIMERKER, 10-TALLET INNI ET “HORN” MED KRONE OVER SOM IGJEN ER INNI EN OVAL HVOR DET STÅR NORGE ØVERST OG POSTFRIM. 10 ØRE NEDERST. PÅ KONVOLUTTEN ER KLISTRET “OPENED BY CENSOR 5019”, ALTSÅ ÅPNET AV SENSOR 5019. BREVET ER SKREVET PÅ BAKERIETS PAPIR.

LETTER FROM AXEL HOLM DATED STJØRDALEN MARCH 3-1918 TO MR JOHN HOLM, DELL RAPIDS SOD, U.S.A. BROWNISH ENVELOPE FROM HIS BAKERY, ALONG THE TOP EDGE IS THE TEXT AXEL HOLM, BAKERY & CONFECTIONERY – STJØRDALEN – TWO PINK 10 ØRE STAMPS, THE NUMBER 10 IS INSIDE AN INSTRUMENT (don’t know what to call it in English) WITH A CROWN ABOVE IT, WHICH IN TURN IS INSIDE AN OVAL WHERE THE WORD “NORGE” (NORWAY) IS WRITTEN AT THE TOP AND POSTAL STAMP 10 ØRE AT THE BOTTOM. THE ENVELOPE HAS A STICKER WITH THE WORDS “OPENED BY CENSOR 5019”. THE LETTER IS WRITTEN ON PAPER FROM THE BAKERY.

Creator

Axel Holm
Siri Lawson, trans.

Date

1918.03.03

Contributor

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Stjørdalen den 3-3-1918

Kjære Broder!

Guds fred!

Tak for brevene som jeg har foet fra dig  det glæder mig at høre at du har det godt.  Vi i gamle Norge og paa Stjørdalen har det bare bra  vi kan si hidtil har Herren hjulpet priset vere hans naven, vi har mad nok enda og jeg er forvisset om at herren skal sørge for sine paa den onde dag.  Konrad har veret lit daarlig men er nu bra  min kone er lit daarlig men vi tror det gaar over snart nu herrens vilje for skje,  Vi har lite virksomhed her nu, men guds aand er virksom i blandt vort folk  flere er kommet til jesus udover landet ivinter og vi tror at flere kommer.  vi beder om vederkvegelsens tider ogsaa over vort sted men tilidag har Herren holdt sin haand tilbake  Svorkmo driver paa andre siden havet nu  vor han er henne nu ved jeg ikke  maatte han kjende kraften fra det høie.

Du for vere tro paa din post broder for jesus kommer snart!  og da er vi fri og skal se ham som han er, med de hjennemstugne hender  da skal de vere evig glæde halleluja  maatte vi faa nogen med os til Himlen.  lev vel i jesus og hans naade til vi møtes i sjy med vor frelser tak og lov

Hilsen med Aab. 21: 27.

Venligst Broder Axel og familie

Hilsen fra Eilif. Herborg. Arne

alle er friske og snild mod mor og far.

 

Stjørdalen 3-3-1918

Dear Brother!

God’s peace!

Thank you for the letters I have received from you  it pleases me to hear that you are doing well.  Here in old Norway and at Stjørdalen we are doing well  we can say that sofar the Lord has helped praised be his name, we have enough food still and I’m sure the lord wil provide for his own on the wicked day.  Konrad has been a little ill but is well now  my wife is a little ill but we think it will pass soon the lord willing, We have little activity here now, but god’s spirit is working among our people  several have come to jesus around the country this winter and we think more will follow.  we pray for the times of comfort over our area as well but sofar the Lord has withheld his hand  Svorkmo is operating on the other side of the ocean now  where he is now I don’t know  may he feel the power from above.

Be faithful on your post brother for jesus is coming soon!  And then we are free and will see him as he is, with his pierced hands  then there will be eternal joy halleluja  may we take a few to Heaven with us.  live well in jesus and his grace till we meet in the sky with our saviour thanks and praise

Greetings with Rev. 21: 27.

Brother Axel and family

Greetings from Eilif. Herborg. Arne

all are well and good to their mother and father.      

 

Files

Tags

Citation

  • Axel Holm, "Axel Holm to John Holm 1918.3.3," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #34, http://huginn.net/shoebox/letters/items/show/34 (accessed July 14, 2024).

Item Type