Browsing (12 total)

Avskrift Julay 8 1946 Dell Rapids So Dakota. Kjære broder. Axel …….Nu i Dag sender jeg To hunder Daler tel Stjørdalens Sparebank for å sette inn på banken, i mitt navn. Du kunde ta vare pa bank boken. Jeg…

Dell Rapids. S.D. March 16-48 Trondhjems Handels Bank Trondhjem, norge Ærede Herrer Jeg her med skriver dere for at spørge om min mand John Holm, Dell Rapids, S.D. nu har nogen penger der i deres bank. om saa hvor meget er det i…

Dell rapids S.D. March 16-48 Stjørdalen Sparebank Ærede Herrer Jeg hermed skriver dere for at faa vide hvor mange penger, det nu er i min mand John Holm sit navn der. og hvad papir trenges for at trekke dem ud af banken der Svar med…

Dell Rapids, S.D. 3-16-1948 Hegre Spare Bank Hegre, norge Ærede Herrer. Jeg skulde like at høre fra dere om min mand John Holm nu har nogen penger der i deres bank, samt hvor meget i Amerikanske doller eler regning Svar strax er di…

Dell Rapids. S.D. April 28.48 Vi har sent brev til Stjørdals Banken som forlangt De ingen pakker var sent til Gjertine Og Olava som det har veret til dere andre der. vilde john at dem skulde vere med nu. men han glemte at skrive demes navn…

Dell Rapids. S.D. September 26/1948. Kjere Tante OG Onkel Eidum. Ja nu er det paa tide at vi svarer paa deres brev. jeg ogsaa Fik brev fra Axel At dem var hos ham. Ole Og Laura for at dele Pengene og skulde sende Hahnes til hende og dem ale under…

Dell Rapids, S.D. Jan 20-48 Kjere onkel Axel og Laura. Jeg har ventet paa svar paa mit brev Jeg skrev til dig da John blev saa daarlig. men intet ennu Jeg skrev 2 hvor for svarer du ikke og send mig døds opskriften han sente dig Han…

Dell Rapids S.D. 2-20-48 Kjere onkel Da Jeg netop modtog dit brev skal Jeg skrive igjen Jeg tenkte at dere derborte inorge var saa meget samen at det var alt ret at skrive til Axel at han lod dig vide om John død. Da han ser efter Johns…

Dell Rapids. S.D. 19 april.48 Kjere Onkel Axel. Hermed sender jeg Døds attest som forlangt jeg maate gaa til en an by for den, da mor og jeg har begge veret daarlig. kunde jeg ikke gaa før. du ved John vilde du skulde styre med…

Dell Rapids 3-16-48 Kjere onkel og Tante Eidum Ja nu skal Jeg svare paa dit brev Jeg likte ikke at svare paa det som Jeg sa til mor om Jeg sa dere sanheden vilde du ikke tro det men nu har Ole skrevet til mor første gang isit liv at hun skal…

Dell Rapids. South Dakota October 6/1948 Kjere Kusine Klara med Family. Ja det er lenge siden jeg modtog dit brev er glad at pakken kom Du sa intet om det var meget toll paa den. Si mig det er du snil Her sa dem jeg merket den gave pake vilde den…

Stjørdalens Sparebank. Stjørdal. Norge. Vi har mottatt Deres skrivelse .af den 23 Mars. 1948 Og Tak for samme. Vi ser at det innestår kr. 5.160,05 eler ca. $ 1.030,-. Dise penger Skal utbetales til Baker Axel Holm.…