Olava Holm to John Holm 1947.1.22

Dublin Core

Title

Olava Holm to John Holm 1947.1.22

Description

BREV FRA OLAVA HOLM TIL MRS JOHN HOLM, BOX 166. 102 WEST 5 ST., DELL RAPIDS, SEUTH DAKOTA, U.S.A. FRIMERKENE ER KLIPPET VEKK.

LETTER FROM OLAVA HOLM TO MSR JOHN HOLM, BOX 166, 102 WEST ST., DELL RAPIDS, SEUTH DAKOTA, U.S.A. THE STAMPS HAVE BEEN REMOVED.

Creator

Olava Holm
Siri Lawson, trans.

Date

1947.01.22

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Hegra 22/1.47.

Kjære Svoger og Svigerinne

Godt Nytaar og tak for de gamle

Di får rigtig unskjilde mig for at jeg ikke ha skrevet før, jeg ha vært syk og er det enda.  Jærtelig tusind tak for den store og kjærkomne gave di sente mig 14 dage før jul, jeg må sig at du er snil mot mig, jeg kan ikke jenjelde dette jeg.  Strømpene og Skoene er saa pene og passe til mig.  Sæpe og traa alt er saa kjærkoment  den lille kaapen blir pen til lille piken hendes Anna, naar hun syr den om.  Jeg ønsker at Conrad skul ha levd nu og set alt de jeg ha faat hos dere, jeg tenkker han ha blet gla  han var saa taknemmelig om han fik noget.

Vordan staar til met dig da Karoline?  ær du god i dine Hender nu?

Du svaager kommer væl aldrig til Norge mer?  de ha vært morsomt og snakka met dig nu, Du vet væl at Helga hans Aksel liger paa Hegra Pleijejem for døden.  ja hun gaar snart ind til hvilen hos Gud.  Jeg sines saa sind om Aksel stakkar.  Aksel var aavermaate snil mot os, naar Conrad var syk, jeg glemmer aldrig vor snil han var.

Vi har enda ikke haft snø her i vinter men staarm har vi nok af.  Vi har lite van, alt for lite, de har ikke regna og snedd her i vinter.  det er saa tørt alt for tørt.  bor di paa lanne eller i byen?  Det ha vært morsomt og titta ind til dere,

jeg maa slutte nu

Di maa leve saa inderlig væl, og jærtelig tusin tak for alt sament, tusin tak

saa er di mange gange hilset fra Olava Holm

 

Hegra 22/1.47.

Dear Brother in law and Sister in law

Happy New Year and thank you for the old one

Please forgive me for not having written before, I’ve been sick and still am.  Many thousand thanks for the large and welcome gift you sent me 14 days before Christmas, I must say you’re kind to me, I can’t return this you know.  The stockings and the Shoes are so nice and fit me.  Soap and thread everything is so welcome  the little coat will be nice on Anna’s little girl, when she alters it.  I’d wish Conrad had lived now to see everything I’ve gotten from you, I know he’d be glad he was so grateful if he got something.

How are you then Karoline?  are your Hands well now?

You brother in law will never come to Norway again will you?  it would be fun to talk to you now,  I suppose you know that Aksel’s Helga is at Hegra Nursing Home close to dieing.  yes she’ll soon go to her rest with God.  I feel so sorry for poor Aksel.  Aksel was extremely kind to us, when Conrad was sick, I’ll never forget how kind he was.

We still haven’t had snow here this winter but storms we have enough of.  We have little water, much too little, it hasn’t rained or snowed here this winter.  it’s so dry much too dry.  do you live in the country or in the city?  It would be fun to peek in on you,

I must quit now

You must live very well, and many thousand thanks for everything, many thanks

You are many times greeted from Olava Holm

Files

Tags

Citation

  • Olava Holm, "Olava Holm to John Holm 1947.1.22," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #149, http://huginn.net/shoebox/letters/items/show/149 (accessed June 16, 2024).

Item Type