Ola Holm 1914.10.19

Dublin Core

Title

Ola Holm 1914.10.19

Description

UNDERRETNING OM MARKUS’ DØD DATERT TRONDHJEM 19. OKTOBER-1914, MULIGENS SKREVET TIL SØSTER ANNA LOVISE(?). DET ER EN TIL NESTEN LIK HVOR DET STÅR “KJÆRE BRODER”. BEGGE ER SKREVET PÅ PAPIR MED SVART SØRGEKANT. INGEN KONVOLUTT.

NOTIFICATION OF THE DEATH OF MARKUS (JOHN’S BROTHER) DATED TRONDHJEM OCTOBER 19-1914. THIS MAY HAVE BEEN WRITTEN TO THEIR SISTER ANNA LOVISE. THERE’S ANOTHER, ALMOST IDENTICAL ONE THAT SAYS “DEAR BROTHER”. BOTH ARE WRITTEN ON PAPER WITH A BLACK “MOURNING” BORDER. NO ENVELOPE.

Creator

Ola Holm
Siri Lawson, trans.

Date

1914.10.19

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Trondhjem Oct.19-14

Dear Sis,

Paa forlangende af vor Svigerinde og mig selv tillader jeg mig at meddele den triste nyhed at vor Broder Markus omkom ved et ulykkestilfælde med øieblikkelig død tilfølge han blev overkjørt av et stort Godstog under arbeide i byens nærhed.  Hans legeme blev totalt knust og sønderlæmmet, begge ben afskaaret over laarene samt den ene arm og underlivet og bakhovedet, og alt var gjort paa et øieblik.  Jeg tror ikke han blev opmerksom paa toget før forsent.  Stakkels Markus hvilken ende han fik.  Jeg talte med ham kvelden førud, paa en visit derude.  Han har 6 ukonfirmerte børn med (mener han men?) Hustruen for vist bra pension af Staten samt understøttelse af Foreningen og private som (mener han saa?) hun blir bra forsørget.  Her hjemme er alt bare vel foresten  “Fader” trives godt hos M. Dybvad, og har det bra, forøvrigt bra med alle andre.  Det er stor arbeidsløshed, og dyrtid, her saa det er ikke greit og klare sig.  Jeg har vært arbeidsløs i hele høst, og vær blir det vist her, saa længe Krigen staar paa.  Haaber at alle Tyskere snart maatte Myrdes saa det blev fred.  Haaber alt er bare vel med dere, og at alle har det bra.  Hvordan er tiderne der borte?  Haaber dere skriver og forteller mig hvordan i har det.

Greet all the young generation, hope Hilda or Cleo(?) writes me soon.

I have no other news so I must close for this time

with the heartiest regard

Yours Ola

Adr. Rosenborgsgt. 14

Trondhjem

Norway

 

Trondhjem Oct. 19-14

Dear Sis

On behalf of our sister in law and myself I take the liberty of informing you of the sad news that our Brother Markus has died in an accident resulting in his immediate demise he was run over by a large freight train while working near the city.  His body was totally crushed and mutilated, both legs severed above the thighs as well as one of his arms and abdomen and the back of his head, and it all happened in the blink of an eye. I do not think he became aware of the train until too late.  Poor Markus what an end he got.  I spoke to him the night before, while visiting out there.  He has 6 unconfirmed children but it seems his Wife will receive a good pension from the State and also support from the Union and privately so she will be well provided for.  Here at home everything is otherwise fine.  “Father” likes being at M. Dybvad’s and is doing well, all the others are also fine.  There’s a lot of unemployment and high prices here, so it’s not easy to keep it going.  I have been unemployed all through this fall, and things will probably get worse here, as long as the War goes on.  Hope that all Germans would be murdered soon so that there could be peace.

Hope everything is fine with you all and that everybody is doing well.  How are the times over there?  Hope you will write and tell me how you all are doing.

Greet all the young generation, hope Hilda or Cleo(?) writes me soon.  I have no other news so I must close for this time

with the heartiest regard

Yours Ole

Adr Rosenborgsgt. 14

Trondhjem

Norway    

Files

Tags

Citation

  • Ola Holm, "Ola Holm 1914.10.19," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #54, http://huginn.net/shoebox/letters/items/show/54 (accessed July 17, 2024).

Item Type