Browsing (1 total)

Stjørdal den 11-12-1946 Kjære broder Johan. Tak for brevet jeg fik igår, og som du hadde skrevet den 3 des. Tak for bok merket du sente med, og det di fremdeles vil sende os. Vis det passer dere tror jeg at Einar har bruk for…