Browsing (2 total)

Fornebu 16-1-48 Kjære Onkel John! Hjertelig takk for kortet, bokmerket og alt. Du spurte hvor meget jeg betalte i toll. Jeg betalte bare 0.75 for å få pakken på postkontoret. Jeg hører du er på hospitalet.…

Stjørdal den 11-12-1946 Kjære broder Johan. Tak for brevet jeg fik igår, og som du hadde skrevet den 3 des. Tak for bok merket du sente med, og det di fremdeles vil sende os. Vis det passer dere tror jeg at Einar har bruk for…