Ola Holm to to John Holm 1925.3.25

Dublin Core

Title

Ola Holm to to John Holm 1925.3.25

Description

BREV FRA OLA (OLAV) HOLM DATERT TRONDHJEM 25. MARS-1925 TIL MR. JOHN HOLM, (THE BLACKSMITH), DELL RAPIDS, SO. DAK. U.S.A. BLÅTT 45-ØRES FRIMERKE MED LØVE. (DET ER TYDELIGE FINGERAVTRYKK PÅ BREVET).

LETTER FROM OLA (OLAV) HOLM DATED TRONDHJEM, MARCH 25-1925 TO MR JOHN HOLM (THE BLACKSMITH), DELL RAPIDS, SO. DAK., U.S.A. BLUE 45 ØRE STAMP WITH LION. (THERE ARE VERY CLEAR FINGER PRINTS ON THIS LETTER).

Creator

Ola Holm
Siri Lawson, trans.

Date

1925.03.25

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Trondhjem 25/3-25

Kjæreste Broder.

Du kan tro det blev glæde og surprise, over dit “brev” og “check”  Jeg var saa modløs og tungsint den morgen før dette kom, men naar nøden er størst saa er hjælpen nærmest.  Ja jeg vet ikke hvordan jeg skal takke dig, men jeg maa si som saa mange siger, Gud velsigne dig John, for din snilhet, og jeg haaper du maa ha lykke og held med dig til gjengæld fordi du ikke lukker dit hjerte for en som trænger en haandsrækning og hjælp.  Nu skal jeg betale dig renter paa disse penger, og sette det paa bok paa dit navn, og jeg skal faa Banken til og sende dig kvitering for renten pr aar lig et andet laan.  Jeg har nu leiet mig et litet rum og skal til og indstallere mig, men det er mange ting som skal være og alt er saa dyrt her, men det skal nok gaa.  Du kan være sikker paa at jeg gjør hvad jeg kan for og faa noget ut af det.

Jeg skal samtidig hilse fra kona og sige at hvis hun hadde vist at det kom penger, saa havde hun ikke skrevet det sidste brevet til dig,  men nu er det for sent  hun ber dig undskylde, for kvinder skulde man aldrig ha noget med og gjøre.

Ja vi har faaet en hel del læsestof det er inresant, og faa, det er som et pust fra en anden verden, og jeg liker saa godt og læse Engelsk for ikke og glemme sproget.

Det er inet nyt her, bare bra med vores folk.  Vi har hat en meget fin vinter iaar.  Faar da slutte for denne gang, med et mange mange tak foreløbig.  Pengene er ikke kommet enda, men dem kommer vist en af første dagene.  Ja jeg skal da hilse saa meget fra kona, og alle pikerne, og mig selv.

Jeg skal snart skrive igjen.

Broderligst

Olav

Rosenborgsgt 14

Tr.hjemTrondhjem 25/3-25

Kjæreste Broder.

What joy and surpirse, to get your “letter” and “check”  I was so down and miserable that morning before it arrived, but the greater the need the nearer the help.  I don’t know how to thank you, but will say the same as so many do, God bless you John, for your kindness, and I hope you’ll have a lot of happiness and luck on your side in return for not closing your heart to someone who needs a helping hand.  I want to pay you interest on this money, and put it in an account in your name, and I’ll get the Bank to send you receipts for the interest per year like any other loan.  I have now rented a small room and am getting ready to settle myself in, but there are several things that are needed and everything is so expensive here, but it will work out.  You can be sure I’ll do what I can to get something out of it.

My regards also from the wife who says that if she had known there was money on the way, she wouldn’t have written that last letter to you, but now it’s too late  she apologizes, for one should never have anything to do with women.

Well we have received a lot of reading materials, that’s interesting to get, it’s like a breath from another world, and I so much enjoy reading English so that I wont forget the language.

There’s no news here, everything is fine with our folk.  We’ve had a very fine winter this year.  Will end this for now, saying thank you very very much for the time being.  The money hasn’t arrived yet, but will probably be here in the next few days.  My wife sends her best regards, and all the girls, and myself.

I’ll write again soon.

Most Brotherly

Olav

Rosenborgstgt. 14

Tr.hjem

Files

Tags

Citation

  • Ola Holm, "Ola Holm to to John Holm 1925.3.25," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #64, http://huginn.net/shoebox/letters/items/show/64 (accessed July 17, 2024).

Item Type