Ola Holm to John Holm 1930.1.26

Dublin Core

Title

Ola Holm to John Holm 1930.1.26

Description

BREV FRA OLA HOLM DATERT 26. JANUAR 1930, INGEN KONVOLUTT.

LETTER FROM OLA HOLM DATED JANUARY 26-1930, NO ENVELOPE.

Creator

Ola Holm
Siri Lawson, trans.

Date

1930.01.26

Language

Norwegian
English trans.

Document Item Type Metadata

Text

Tr.hjem 26/1-30

Kjære Broder

Jeg vil skrive nogle ord så du ser vi lever, som vanlig.  Vi er bra frisk alle og det er et stort gode.  Jeg har ingen Nyheter  Axel var her forige Søndag, bare bra med dem, ligedan Conrad og Laura og Hanna  alt på det gamle.   Bare det at alle klager på dårlige tider, og det er elændige tider og anderledes blir det vist ikke i vor tid.  Det er lit styr og stell for utstillingen nu, men ubetydelig arbeide for folk, men det blir vist masse besøg af folk, og meget intresant.  Kommer der mange fra So. Dak.  Det skulde være morsomt, og faa besøg fra nogen kjendte.  Har du bestemt dig enda?  Du maa faa sammen en klik og komme.  Du har vel nok og gjøre, med Hestskoing og Auto reperationer.  Du maa ha Mange tak for Calender pencils og Aviser  det er morsomt og faa  jeg har ingenting og sende dig.  Jeg skulde ha stor lyst på og faa tag i et Magazine for Electrician  det er electric arbeide jeg driver mest med ser du, om du kunne sende mig Adrs. til noget “Electric Magazines” Publishing Co. var du snild.  Vi har hat en ualmindelig mild vinter iaar.  Det har ikke i mands minde været saa milt, næsten ikke noget sne, og ubetydelig kulde, saa jeg tror, det blir en Verdensomveltning snart, saa vi har spart endel brændsel.  Haaper det er bra med dig og dine, du maa hilse Alma, og alle kjendte.  Jeg vet ikke mere og skrive om denne gang,  Kom en tur til sommeren  du kommer til og træffe mange kjendte og faa det hygelig.  Jeg skal hilse saa mange tak for kort fra kona, hun er ikke saa rigtig frisk som ønskelig, men det gaar da  hun er ikke bra i Nyrerne desværre.  Hun ber mig hilse saa hjertelig.  Du hilses da paa det bedste fra os alle

Lev vel Skriv snart

Ole


Tr.hjem 26/1-30

Dear Brother

I’ll write a few words so that you’ll see we’re alive, as usual.  We are all fairly healthy and that’s a great blessing.  I have no News  Axel was here last Sunday, all is well with them, the same goes for Conrad and Laura and Hanna  everything as usual.  Only  everybody complains about bad times, and they are bad times and it doesn’t look like anything will change in our time.  There is some hubbub going on for the exhibition now, but insignificant work for people, but it looks like there will be lots of visitors and very interesting.  Are there a lot coming from So. Dak.  It would be fun, to have someone I know visit me.  Have you made up your mind yet?  Get a gang together and come.  I guess you have plenty to do, with Horseshoeing and Auto repairs.  Thank you very much for the Calendar pencils and Newspapers  it’s fun to get  I have nothing to send to you.  I would very much like to get a hold of a Magazine for Electrician (these are Ola’s own words in English)  it’s electrical work I do the most you see, if you could please send me the Adrs. to some “Electric Magazines” Publishing Co. (again Ola’s own words).  We’ve had an unusually mild winter this year.  Never in the memory of man has it been this mild, hardly any snow at all, and insignificant cold, so I think, there will soon be a big global change, so we’ve been saving on fuel.  Hope you and yours are doing well, say hello to Alma, and everyone I know.  I don’t know what else to write about for now.  Make a trip this summer  you’ll meet a lot of people you know and have a good time.  My wife says many thanks for your card, she’s not as well as one would wish, but doing ok  it’s her Kidnies unfortunately.  She asks me to give you her warmest regards.  And best wishes to you from all of us.

Live well  Write soon

Ole   

Files

Tags

Citation

  • Ola Holm, "Ola Holm to John Holm 1930.1.26," in A Shoebox of Norwegian Letters, Item #67, http://huginn.net/shoebox/letters/items/show/67 (accessed July 22, 2024).

Item Type